Wat is Ontspanningsvereniging Krooswijk

Ontspanningsvereniging KROOSWIJK biedt ontspanning aan mensen met een verstandelijke beperking.
In 1981 is de vereniging opgericht en is zij begonnen als een heel klein groepje. Nu in 2016 is zij uitgegroeid tot een vereniging met 30 leden en ongeveer 30 vrijwilligers.
Op donderdagavond komen de leden van de muziekgroep bijeen om samen gezellig muziek te maken.De clubavond wordt gehouden in de kantine van de WHW bedrijven aan de Jan van der Heijdenstraat 11 in Oud-Beijerland.
Als ondergrens voor de leeftijd van de leden moeten wij 15 – 16 jaar aanhouden. Immers, de avonden duren tot negen uur en voordat de leden thuis zijn, is het al gauw half tien.
Geprobeerd wordt om voor het vervoer een oplossing te vinden; gelukkig is dit nog altijd gelukt.
Voor de inkomsten is de vereniging afhankelijk van contributies, donaties en subsidies en van opbrengsten uit optredens.
De leden betalen al jaren € 41 per half jaar aan contributie.
Van de contributie en de opbrengsten uit eerder genoemde posten moeten wij alles financieren : nieuwe instrumenten en nieuwe nummers, verzekering, wegenbelasting, onderhoud aan de beide voertuigen en paardentrailer die wij voor het vervoer gebruiken van de instrumenten etc.
Gelukkig werken alle vrijwilligers pro deo voor onze vereniging.
De muziekgroep treedt regelmatig op : in bejaardentehuizen of verpleeginrichtingen, maar ook bij jubilea.
De muziekgroep verleent ook medewerking in kerkdiensten.
Bij alles staat het samen plezier beleven aan de activiteit voorop. De prestatie komt daarna op de tweede plaats.
Dat de ontspanning onze leden veel plezier bezorgt, is wekelijks van hun gezichten te lezen tijdens de clubavonden.