Anbi

De vereniging is opgericht 6 januari 1981 en per 30 juli 1998 is zij erkend als Vereniging tot Nut van het Algemeen en per 1 januari 2008 is zij fiscaal aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling(ANBI).

Zij is geregistreerd onder nummer 40323026 bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.