Anbi

De vereniging is opgericht 6 januari 1981 en per 30 juli 1998 is zij erkend als Vereniging tot Nut van het Algemeen en per 1 januari 2008 is zij fiscaal aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling(ANBI).

Zij is geregistreerd onder nummer 40323026 bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.

Krooswijk Baten en lasten 2018

Krooswijk Balans 2018

Krooswijk Prognose 2019